PLOMBY VOID
Wykonane są z białej lub srebrnej lustrzanej folii, która przy próbie oderwania rozwarstwia się pozostawiając na podłożu napisy VOID a w nalepce pozostają puste miejsca po tych napisach.


Plomby kruszące | Plomby void | Plomby stop